Corpus ID: 169465282

Macierze wag w analizie przestrzennej

@article{SejKolasa2011MacierzeWW,
  title={Macierze wag w analizie przestrzennej},
  author={Małgorzata Sej-Kolasa and Mirosława Sztemberg-Lewandowska},
  journal={Collegium of Economic Analysis Annals},
  year={2011},
  pages={215-233}
}
Zasadniczym elementem analiz przestrzennych jest określenie struktury przestrzennego sąsiedztwa. Umozliwia to szacowanie wplywu regionow sąsiedzkich na badane procesy w danym regionie. Macierz wag mierzy przestrzenne powiązania lub bliskośc obserwacji, a takze moze reprezentowac sile interakcji miedzy ośrodkami. Konstrukcja macierzy wag przestrzennych wynika z zalozen o interakcjach miedzy badanymi regionami. Najpowszechniejszym podejściem jest przyjecie istnienia wspolnych oddzialywan tylko… Expand
2 Citations