Corpus ID: 200621548

Məhkəmə qətnamələrinin (qərarlarının) icrası qaydasında icraat üzrə işlər. Hakim: Polad Həsənov - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi

@inproceedings{nakhchivansupreme2016MhkmQ,
  title={Məhkəmə qətnamələrinin (qərarlarının) icrası qaydasında icraat {\"u}zrə işlər. Hakim: Polad Həsənov - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi},
  author={nakhchivansupreme nakhchivansupreme},
  year={2016}
}

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv