Corpus ID: 68115220

Mötet mellan kvinnor, som kommer från länder där könsstympning är allmänt utbrett, och västerländsk sjukvårdspersonal

@inproceedings{Olofsson2013MtetMK,
  title={M{\"o}tet mellan kvinnor, som kommer fr{\aa}n l{\"a}nder d{\"a}r k{\"o}nsstympning {\"a}r allm{\"a}nt utbrett, och v{\"a}sterl{\"a}ndsk sjukv{\aa}rdspersonal},
  author={Lina Olofsson},
  year={2013}
}

Topics from this paper