• Published 2013

Mètodes elementals d'integració. Funcions trigonomètriques

@inproceedings{Poch2013MtodesED,
  title={M{\`e}todes elementals d'integraci{\'o}. Funcions trigonom{\`e}triques},
  author={Jordi Poch and Carles Llensa},
  year={2013}
}