• Corpus ID: 191125362

Mètode de Projectes Tecnològics com un entorn favorable d'aprenentatge en el context de la Teoria de l'Activitat, El

@inproceedings{Martnez2004MtodeDP,
  title={M{\`e}tode de Projectes Tecnol{\`o}gics com un entorn favorable d'aprenentatge en el context de la Teoria de l'Activitat, El},
  author={S. Zelich Mart{\'i}nez and Albert Josep},
  year={2004}
}
Aquesta tesi intenta dotar la materia de Tecnologia d'ESO i Batxillerat d'una interpretacio psico-pedagogica nova, de tal manera que ens permeti interpretar, entendre i millorar els processes subjacents en 1'adquisicio dels continguts de Tecnologia. En primer lloc es fa un estudi detallat d'aquesta materia: especificant els seus significats; indicant els seus continguts i metodologies; trobant els seus trets caracteristics i les seves peculiaritats... S'observa com la manera de treballar a…