Corpus ID: 112505090

Lodě : 5000 let námořních dobrodružství.

@inproceedings{Lavery2005Lod5,
  title={Lodě : 5000 let n{\'a}mořn{\'i}ch dobrodru{\vz}stv{\'i}.},
  author={Brian Lavery},
  year={2005}
}