• Geography
  • Published 2005

Literary Sources For The Illyrian Provinces (Dalmatia And Especially Pannonia) In The Naturalis Historia By Pliny The Elder

@inproceedings{Kuni2005LiterarySF,
  title={Literary Sources For The Illyrian Provinces (Dalmatia And Especially Pannonia) In The Naturalis Historia By Pliny The Elder},
  author={Alka Domi{\'c} Kuni{\'c}},
  year={2005}
}
U radu se obrađuju literarni izvori za 3. knjigu Naturalis historiae Plinija Starijeg, u kojoj su, između ostaloga, opisane i iliricke provincije (Dalmacija i Panonija). Nastoji se utvrditi koji od ukupno 41 autora predstavlja izvor za iliricke provincije (Dalmaciju i osobito Panoniju) te kakvoga su opcenito karaktera izvori podataka o njima.