• Geography
  • Published 2016

Linköpings universitet utbildar läkare i Jönköping

@inproceedings{Green2016LinkpingsUU,
  title={Link{\"o}pings universitet utbildar l{\"a}kare i J{\"o}nk{\"o}ping},
  author={Ulla Hansson Green},
  year={2016}
}
Ett avtal mellan Linkopings universitet och Region Jonkopings lan innebar att 150 lakarstudenter fran Linkopings universitet kommer att ha Jonkoping som sin studieort.