• Medicine
  • Published 2015

Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti oftalmologie.

@inproceedings{Gbov2015LingvistickAT,
  title={Lingvistick{\'a} a translatologick{\'a} anal{\'y}za odborn{\'e} terminologie z oblasti oftalmologie.},
  author={Mark{\'e}ta G{\'a}bov{\'a}},
  year={2015}
}
Magisterska diplomova prace se věnuje překladu odborneho textu z oblasti oftalmologie, konkretně překladu textu o glaukomu. Kromě překladu textu z rustiny do cestiny, diplomova prace obsahuje take teoretickou cast, ktera je zaměřena na problematiku glaukomu, odborný styl, jeho překlad a překladove transformace. Soucasti prace je take prakticka cast, ktera se sklada z analýzy překladaneho textu a z výctu překladových transformaci spolecně s jejich přiklady z textu. 

Topics from this paper.