• Corpus ID: 177880148

Limfocyty krwi obwodowe - ich aktywność receptorowa, markery układu CD i wartość diagnostyczna

@inproceedings{Kdzierska1994LimfocytyKO,
  title={Limfocyty krwi obwodowe - ich aktywnoś{\'c} receptorowa, markery układu CD i wartoś{\'c} diagnostyczna},
  author={Agnieszka Kędzierska and D Gieracka and G. Turowski},
  year={1994}
}
Immune system in patients with osteoporosis of 3rd degree. Selected parameters of immune reactivity
TLDR
In osteoporosis various disturbances in bone tissue metabolism are taken into account, all of them being linked to the function of nervous, endocrine and immune systems.