Likvärdig bedömning? : En studie av innehållet i grundskolornas lokala betygskriterier för idrott och hälsa inom Gävle kommun

@inproceedings{Stajcic2008LikvrdigB,
  title={Likv{\"a}rdig bed{\"o}mning? : En studie av inneh{\aa}llet i grundskolornas lokala betygskriterier f{\"o}r idrott och h{\"a}lsa inom G{\"a}vle kommun},
  author={Milan Stajcic and Fredrik Westling},
  year={2008}
}

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…