Lijevanje odljevaka uz upotrebu polistirenskih modela

@inproceedings{Ori2008LijevanjeOU,
  title={Lijevanje odljevaka uz upotrebu polistirenskih modela},
  author={Filip Or{\vs}i{\'c}},
  year={2008}
}
Predmet razmatranja rada je opis tehnologije lijevanja odljevaka koristenjem polistirenskih modela te mjerenje livljivosti aluminija. Rad zapocinje kratkim opisom tehnologije lijevanja, materijala za izradu modela i materijala za izradu kalupa. Detaljno je opisana izrada modela od polistirena koji se koriste za lijevanje u pune kalupe. Također se osvrnulo na prednosti i nedostatke postupka te greske pri lijevanju. Pri ispitivanju livljivosti vidljivo je kako livljivost ovisi o gustoci… CONTINUE READING