Liječenje karioznih lezija

  • kemijsko-mehaničkim postupkom

Abstract

Svrha: Uobičajeni strah od boli pri mehaničkom odstranjivanju zub­ noga karijesa konvencionalnim rotirajućim instrumentima potaknuo je razvoj nove kemijsko-mehaničke metode kojom se omekšavaju kariozne mase upotrebom posebne tekućine. Otopina, koje je osnovni sasto­ jak aminobuterična kiselina, otapa kariozne mase razarajući njihove kolagenske strukture… (More)

Topics

Cite this paper

@inproceedings{postupkomLijecenjeKL, title={Liječenje karioznih lezija}, author={kemijsko-mehani{\vc}kim postupkom} }