Life Cycle of Floors for Agricultural Premises

  • OchrOna ŚrOdOwiska, Jana Kotovicová, CYKL ŻYCIOWY PODŁÓG, BUDYNKÓW ROLNICZYCH
  • Published 2010

Abstract

Na potrzeby tego badania z wielu asortymentów wybrano posadzki budowane na bazie betonu, asfaltów oraz materiałów utwardzalnych. Taki podejście oznacza wybór rodzajów materiałów do bardziej szczegółowych analiz. Powód takiego ograniczenia wynika ze złożoności problemu przy jednoczesnej konieczności przedstawienia czytelnych i łatwych do interpretacji wynik… (More)

Topics

10 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{rOdOwiska2010LifeCO, title={Life Cycle of Floors for Agricultural Premises}, author={OchrOna ŚrOdOwiska and Jana Kotovicov{\'a} and CYKL ŻYCIOWY PODŁ{\'O}G and BUDYNK{\'O}W ROLNICZYCH}, year={2010} }