Liberalizacja czy efektywna ingerencja państwa w gospodarkę - w świetle rozwoju gospodarczego Korei Południowej

@inproceedings{Kightley2014LiberalizacjaCE,
  title={Liberalizacja czy efektywna ingerencja państwa w gospodarkę - w świetle rozwoju gospodarczego Korei Południowej},
  author={Marta Kightley},
  year={2014}
}