• Published 2014

LibGuides: Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Määrälliset arviointimenetelmät

@inproceedings{Sassali2014LibGuidesTJ,
  title={LibGuides: Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: M{\"a}{\"a}r{\"a}lliset arviointimenetelm{\"a}t},
  author={Jani Sassali},
  year={2014}
}