Levulinic esters. Production, application and kinetic studies Estry kwasu lewulinowego. Otrzymywanie, zastosowanie oraz badania kinetyczne

@inproceedings{Hamryszak2017LevulinicEP,
  title={Levulinic esters. Production, application and kinetic studies Estry kwasu lewulinowego. Otrzymywanie, zastosowanie oraz badania kinetyczne},
  author={Łukasz Hamryszak and Mirosław Grzesik},
  year={2017}
}

Similar Papers