Levende bydel? Evaluering av utvikling av områdeforvaltning i fire bydeler i Oslo

@inproceedings{Nrve1996LevendeBE,
  title={Levende bydel? Evaluering av utvikling av omr{\aa}deforvaltning i fire bydeler i Oslo},
  author={Siri N{\o}rve and Oddrun S{\ae}ter},
  year={1996}
}