Letas Palmaitis, Įmintos tūkstantmečio mįslės. Šventais Brunonas Bonifacas, senovės baltai ir Lietuvos pasienis

@inproceedings{Zinkeviius2011LetasP,
  title={Letas Palmaitis, Įmintos tūkstantme{\vc}io mįslės. {\vS}ventais Brunonas Bonifacas, senovės baltai ir Lietuvos pasienis},
  author={Z. Zinkevi{\vc}ius},
  year={2011}
}