Corpus ID: 162738644

Lesk a bída teoretického rozumu. Rozhovor s Petrem Drulákem

@inproceedings{Bene2013LeskAB,
  title={Lesk a b{\'i}da teoretick{\'e}ho rozumu. Rozhovor s Petrem Drul{\'a}kem},
  author={V. Bene{\vs}},
  year={2013}
}
  • V. Beneš
  • Published 2013
  • Physics
  • V dnesnim cisle Mezinarodnich vztahů přinasime ctenařům rozhovor s profesorem Petrem Drulakem. Navazujeme tak na rozhovory s významnými osobnostmi oboru mezinarodnich vztahů, ktere jsme publikovali v letech 2010 a 2011. Petr Drulak je výzkumným pracovnikem Ustavu mezinarodnich vztahů (UMV), kde v letech 2004–2013 působil jako ředitel. Vyucuje na Katedře mezinarodnich vztahů v ramci Institutu politologických studii Fakulty socialnich věd Univerzity Karlovy. Je autorem několika monografii vcetn… CONTINUE READING