Left Main Coronary Dissection in a Patient with Takayasu’s Arteritis

Abstract

©2013 Turkish League Against Rheumatism. All rights reserved. Takayasu arteriti aort ve ana dalların proksimalini tutan, kronik inflamasyon ile karakterize bir vaskülit tipidir. İntimal kalınlaşma ve fibrozise bağlı olarak, damar duvarındaki inflamatuvar süreç, vasküler darlık ve spontan diseksiyon gibi katastrofik durumlara yol açabilir. Ancak, spontan… (More)

Topics

4 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Arteriti2013LeftMC, title={Left Main Coronary Dissection in a Patient with Takayasu’s Arteritis}, author={Takayasu Arteriti and Olan Bir Hastada and Sol Ana Koroner Diseksiyonu and İbrahim AKPINAR and Muhammet Raşit Sayin and Turgut Karabağ and Emrah K{\"{U}Ç{\"{U}K and Sait Mesut Doğan and Mustafa B{\"{u}y{\"{u}kateş and Mustafa Aydin and Ibrahim Akpınar}, year={2013} }