Corpus ID: 190926710

Lean i sjukvården- En kvalitativ undersökning om erfarenheter och upplevelser av att arbeta enligt leankonceptet inom hälso- och sjukvård.

@inproceedings{Andersson2013LeanIS,
  title={Lean i sjukv{\aa}rden- En kvalitativ unders{\"o}kning om erfarenheter och upplevelser av att arbeta enligt leankonceptet inom h{\"a}lso- och sjukv{\aa}rd.},
  author={D{\'e}sir{\'e}e Andersson and Anneli{\'e} Ohlsson},
  year={2013}
}
Syftet med undersokningen ar att oka kunskapen om leankonceptet och undersoka upplevelser av ett genomfort leanarbete inom halso- och sjukvard. Fragestallningarna som undersoks ar: Varfor anvands l ... 

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv