Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif deksketoprofen ve tramadol’ün postoperatif ağrı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

@article{zkan2015LaparoskopikKU,
  title={Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif deksketoprofen ve tramadol’{\"u}n postoperatif ağrı {\"u}zerine olan etkilerinin karşılaştırılması},
  author={S{\"u}reyya {\"O}zkan and Belgin Yavascaoglu and Fatma Nur Kaya and Berrin {\"O}zcan and Selcan Bayraktar and İrem Başeğmez and Şule Yazıcı},
  journal={Journal of Clinical and Experimental Investigations},
  year={2015},
  volume={6},
  pages={44-51}
}

Similar Papers

Loading similar papers…