Corpus ID: 108079750

Lakning av fyllnadsjord i miljöriskbedömningar

@inproceedings{Andersson2012LakningAF,
  title={Lakning av fyllnadsjord i milj{\"o}riskbed{\"o}mningar},
  author={Matilda Andersson},
  year={2012}
}
Vid riskbedomning av kontaminerade omraden i stadsmiljo blir ofta markmiljonbegransande. Detta beror bland annat pa att fororeningarna till stor del ar bundna imarken, sa risken for utlakning, med ... 

References

SHOWING 1-10 OF 13 REFERENCES
Effect of long-term equilibration on the toxicity of molybdenum to soil organisms.
...
1
2
...