Lagringsförluster hos svensk frukt

@inproceedings{Tahir2017LagringsfrlusterHS,
  title={Lagringsf{\"o}rluster hos svensk frukt},
  author={Ibrahim Tahir},
  year={2017}
}
Fysiologiska skador och svampangrepp, ar den framsta anledningen till att den svenska fruktproduktionen star infor allvarliga ekonomiska problem. De forluster som upptrader under lagring kan starta fore-, vid och efter skord. For att lagringatgarder och integrerat vaxtskydd ska kunna forbattras bor man ha tillrackliga kunskaper om de sjukdomar som orsakar forlusterna, varfor de uppkommer och hur de kan forbyggas. Man bor kunna identifiera svamparterna och ha tillrackliga kunskaper om deras… CONTINUE READING