• Art
  • Published 2015

La violència de gènere en el discurs televisiu. Procés de producció i representació mediàtica

@inproceedings{Nicolau2015LaVD,
  title={La viol{\`e}ncia de g{\`e}nere en el discurs televisiu. Proc{\'e}s de producci{\'o} i representaci{\'o} medi{\`a}tica},
  author={Emma G{\'o}mez Nicolau},
  year={2015}
}
El principal objectiu de la tesi doctoral es analitzar com i per que es representa la violencia de genere en els informatius a l’Estat espanyol. L’atencio a la representacio mediatica de la violencia de genere ha estat un vast camp d’estudi en les darreres decades. Donada la seua importancia per situar els horitzons interpretatius dels fenomens socials, els mitjans de comunicacio esdevenen un camp privilegiat per estudiar la logica de la produccio, acumulacio i circulacio discursiva ja que es… CONTINUE READING