• Geography
  • Published 2005

La versió catalana del Llibre dels Set Savis de Roma

@inproceedings{Pascual2005LaVC,
  title={La versi{\'o} catalana del Llibre dels Set Savis de Roma},
  author={Ll{\'u}cia Mart{\'i}n Pascual},
  year={2005}
}
Aquest treball s'ha dut a terme en el marc dels projectes d'investigacio BFF-2002-1254 i BFF2002-01273, financats pel Ministerio de Ciencia y Tecnologia.