• History
  • Published 2011

La trajectòria acadèmica de Josep Lluís Blasco Estellés

@inproceedings{Soler2011LaTA,
  title={La traject{\`o}ria acad{\`e}mica de Josep Llu{\'i}s Blasco Estell{\'e}s},
  author={Silvia C. G{\'o}mez Soler},
  year={2011}
}