La síndica de Barcelona rep 21 queixes de la ciutadania envers l'assignació de places de P-3 a les escoles públiques de Barcelona

@inproceedings{Barcelona2019LaSD,
  title={La s{\'i}ndica de Barcelona rep 21 queixes de la ciutadania envers l'assignaci{\'o} de places de P-3 a les escoles p{\'u}bliques de Barcelona},
  author={Sindicatura de Greuges de Barcelona},
  year={2019}
}
Ates que la Sindica esta rebent moltes queixes similars sobre la problematica d’acces a les places de P-3 de les escoles publiques de la ciutat, s’estan recopilant totes a l’espera que el proxim 11 de juny el Consorci d’Educacio de Barcelona faci publiques les llistes definitives de les assignacions escolars del curs 2019-2020.