• History
  • Published 1992

La renda senyorial en l'etapa final de la transició al capitalisme: El Marqués de Bèlgida

@inproceedings{Alberola1992LaRS,
  title={La renda senyorial en l'etapa final de la transici{\'o} al capitalisme: El Marqu{\'e}s de B{\`e}lgida},
  author={David Mahiques Alberola},
  year={1992}
}