• Sociology
  • Published 1998

La regla de la supletorietat en la relació de l'ordenament estatal i l'autonòmic (comentari a les sentències del Tribunal Constitucional 118/1996 i 61/1997)

@inproceedings{Vilaseca1998LaRD,
  title={La regla de la supletorietat en la relaci{\'o} de l'ordenament estatal i l'auton{\`o}mic (comentari a les sent{\`e}ncies del Tribunal Constitucional 118/1996 i 61/1997)},
  author={Marcel Mateu Vilaseca},
  year={1998}
}