La població de Torroella de Montgrí el 1988

@inproceedings{Salas1989LaPD,
  title={La poblaci{\'o} de Torroella de Montgr{\'i} el 1988},
  author={Cristina Salas and Enric Torrent i Bagud{\`a}},
  year={1989}
}