• Geography
  • Published 2009

La música de la Costa Brava: Juli Garreta i el mite mediterrani

@inproceedings{Matas2009LaMD,
  title={La m{\'u}sica de la Costa Brava: Juli Garreta i el mite mediterrani},
  author={Joaquim Rabaseda i Matas},
  year={2009}
}