La llibertat és confiança

@inproceedings{Ros2017LaL,
  title={La llibertat {\'e}s confiança},
  author={Card{\'u}s i Ros and Salvador},
  year={2017}
}