La infraestructura ferroviària com a condicionant del creixement de la trama urbana en ciutats mitjanes catalanes

@inproceedings{Aymerich2013LaIF,
  title={La infraestructura ferrovi{\`a}ria com a condicionant del creixement de la trama urbana en ciutats mitjanes catalanes},
  author={Anna Tort Aymerich},
  year={2013}
}
La relacio entre la ciutat i el ferrocarril te mes d’un segle i mig d’existencia. L’arribada d’aquesta nova infraestructura va suposar un fort revulsiu per la industria catalana, associat a la millora de la competitivitat i de la capacitat exportadora.No obstant, si be el ferrocarril aporta aspectes molt positius a les ciutats com la revaloracio del sol, la implantacio de noves activitats industrials, l’extensio de la xarxa de serveis urbanistics o la millora de l’accessibilitat regional tambe… CONTINUE READING