La bellesa femenina a l´edat mitjana segons el tractats de cosmètica

@inproceedings{RodrguezEscalona1998LaBF,
  title={La bellesa femenina a l´edat mitjana segons el tractats de cosm{\`e}tica},
  author={Merc{\`e} Puig Rodr{\'i}guez-Escalona},
  year={1998}
}