La arquitectura medieval al servicio de las necesidades litúrgicas

@inproceedings{Santamara2009LaAM,
  title={La arquitectura medieval al servicio de las necesidades lit{\'u}rgicas},
  author={E. Santamar{\'i}a},
  year={2009}
}
  • E. Santamaría
  • Published 2009
  • Art
  • Entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana, els centres de culte van estar habitualment formats per mes d'un edifici generant el conegut tipus de "conjunt d'esglesies". Aquest article tracta sobre els problemes de definicio funcional d'aquests conjunts, aixi com de la seva interpretacio liturgica. Com a conclusio basica, es proposa la necessitat d'interpretar l'arquitectura medieval des d'una perspectiva funcional multiple, es a dir, des d'una pluralitat d'usos. 
    3 Citations