La Producció vegetal arran del mar: el factor sòl

@inproceedings{Borrs1985LaPV,
  title={La Producci{\'o} vegetal arran del mar: el factor s{\`o}l},
  author={Jaume Bech i Borr{\`a}s},
  year={1985}
}

Similar Papers

Loading similar papers…