La Normalització lingüística a l'ensenyament no universitari de Catalunya (1980-1990)

@article{Mendiburu1991LaNL,
  title={La Normalitzaci{\'o} ling{\"u}{\'i}stica a l'ensenyament no universitari de Catalunya (1980-1990)},
  author={Ignasi Vila i Mendiburu},
  journal={Treballs de Socioling{\"u}{\'i}stica Catalana},
  year={1991},
  pages={47-73}
}

Similar Papers