• History

La Chine et le systeme physiocratique en France = Wpływ kultury chińskiej na fizjokratyzm we Francji

@inproceedings{DaszyskaGoliskaLaCE,
  title={La Chine et le systeme physiocratique en France = Wpływ kultury chińskiej na fizjokratyzm we Francji},
  author={Zofia . Daszyńska-Golińska}
}