Corpus ID: 217072017

LEAN I BYGGBRANSCHEN : -En studie om hur svenska företag inombyggbranschen arbetar med och resonerar kring Lean.

@inproceedings{Karlsson2018LEANIB,
  title={LEAN I BYGGBRANSCHEN : -En studie om hur svenska f{\"o}retag inombyggbranschen arbetar med och resonerar kring Lean.},
  author={Emil Karlsson and Jacob {\"O}man},
  year={2018}
}
Ar 2017 befinner sig Sverige i en bostadsbrist och de kommande sju aren finns det ett behov av 600 000 nya bostader. Samtidigt sa ar produktiviteten i byggbranschen lag jamfort med andra tillverkan ...