L-methionine induced inhibition of powdery mildew and its reversal by folic acid

  • James Dekker
  • Published 2005 in Netherlands Journal of Plant Pathology

Abstract

L-methionine inhibits development of powdery mildew on cucumber leaf discs, floating on a 8×10−4 M solution of this compound. All other natural amino acids are ineffective in this way. This effect was reversed by 10−4 M folic acid. The possible interference of L-methionine with folic acid metabolism, and its importance for powdery mildew development are discussed. L-methionine verhindert de ontwikkeling van meeldauw op schijfjes komkommerblad, die op een 8×10−4 M oplossing van deze verbinding drijven. Alle andere naturrlijke aminozuren zijn in dit opzicht onwerkzaam. Een antagonering van dit effect werd verkregen door 10−4 M folinezuur aan de oplossing toe te voegen. De mogelijke invloed van L-methionine op de folinezuurstofwisseling en de gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van meeldauw worden besproken.

DOI: 10.1007/BF02137215

2 Figures and Tables

Cite this paper

@article{Dekker2005LmethionineII, title={L-methionine induced inhibition of powdery mildew and its reversal by folic acid}, author={James Dekker}, journal={Netherlands Journal of Plant Pathology}, year={2005}, volume={75}, pages={182-185} }