LİTERATÜRDEN SEÇMELER Zor safra kanalı taşları için endoskopik sfinkterotomi sonrası yapılan büyük çaplı balon dilatasyonu

@inproceedings{stnda2009LTERATRDENSZ,
  title={LİTERAT{\"U}RDEN SEÇMELER Zor safra kanalı taşları için endoskopik sfinkterotomi sonrası yapılan b{\"u}y{\"u}k çaplı balon dilatasyonu},
  author={Y. {\"U}st{\"u}ndağ and E. Parlak},
  year={2009}
}
  • Y. Üstündağ, E. Parlak
  • Published 2009
  • endoskopik sfinkteratomi sonrası Dormia basket kullanarak veya balon kateter ile çıkartılamayan safra kanalı taşlarında geniş çaplı balon dilatasyonu tecrübelerini raporlamışlardır. 2005-2006 yılları arasında, 50 hastada koledok taş ekstraksiyonunun standart yöntemlerle (Dormia basket ve balon kateter) gerçekleştirilememesi nedeniyle, 15-20 mm arası çapta CRE balonları kullanıldığı bildirilmektedir. Seçtikleri balon çapını, taşın çapı veya distal koledok çapında olan azalmaya göre belirlemişler… CONTINUE READING