Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling

@inproceedings{Ebbesen2007LringGO,
  title={L{\ae}ring gjennom opplevelse, forst{\aa}else og handling},
  author={Knud Fink Ebbesen},
  year={2007}
}