• History
  • Published 2008

Kwartalnik Historyczny R. 115 nr (2008), In memoriam

@inproceedings{Wrblewski2008KwartalnikHR,
  title={Kwartalnik Historyczny R. 115 nr (2008), In memoriam},
  author={Bartłomiej P. Wr{\'o}blewski and Maria Bogucka},
  year={2008}
}