Kwaliteit en toegankelijkheid van terminale thuiszorg in Nederland: een literatuurstudie.

@inproceedings{Rijken1997KwaliteitET,
  title={Kwaliteit en toegankelijkheid van terminale thuiszorg in Nederland: een literatuurstudie.},
  author={P M Mieke Rijken and A. Kerkstra},
  year={1997}
}
Een van de vormen van zorg waarvoor steeds meer belangstelling bestaat, is de terminale thuiszorg. In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het NIVEL een literatuurstudie uitgevoerd naar de kwaliteit en toegan-kelijkheid hiervan. Uit deze studie komt naar voren dat er (nog) geen sprake is van een gemeenschappelijke visie van zorgverleners op terminale zorg. Zowel de afbakening van deze specifieke soort van zorg als het verschil met andere vormen van zorg is niet voor ieder… CONTINUE READING