• Published 2009

Kvartal 4, 2009: Småbankernas resultat ökar – storbankernas minskar

@inproceedings{Cal2009Kvartal42,
  title={Kvartal 4, 2009: Sm{\aa}bankernas resultat {\"o}kar – storbankernas minskar},
  author={Cal{\'e}},
  year={2009}
}