Kvalitet i upphandling : En studie vid tekniska kontoret i Norrköpings kommun

@inproceedings{Langstrand2016KvalitetIU,
  title={Kvalitet i upphandling : En studie vid tekniska kontoret i Norrk{\"o}pings kommun},
  author={Jostein Langstrand and Rebecca Eklund Teivik},
  year={2016}
}
Offentlig upphandling syftar till att genom konkurrensutsattning av inkop i offentlig verksamhet generera goda affarer med skattefinansierade medel. Uppfoljning av offentliga upphandlingsavtal ar d ... 

Similar Papers

Loading similar papers…