Kuzu Etinin Türk Mutfak Kültüründeki Yeri (Lamb Meat in Turkish Culinary Culture)

@article{Hastaolu2020KuzuET,
  title={Kuzu Etinin T{\"u}rk Mutfak K{\"u}lt{\"u}r{\"u}ndeki Yeri (Lamb Meat in Turkish Culinary Culture)},
  author={Emre Hastaoğlu and İbrahim Tuğkan Şeker},
  journal={Journal of Tourism and Gastronomy Studies},
  year={2020},
  volume={8},
  pages={660-669}
}
  • Emre Hastaoğlu, İbrahim Tuğkan Şeker
  • Published 2020
  • Journal of Tourism and Gastronomy Studies
  • Koyun ve kuzu eti, Türk mutfağında sıklıkla kullanılan önemli bir bileşendir. Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan uzun göçler esnasında Türk mutfağı, tarih boyunca çok farklı kültürlerden etkilenerek günümüzdeki halini almıştır. Orta Asya’da birinci tüketim grubunda at eti yer almaktır. Ancak koyun ve kuzu eti Anadolu’ya kadar Türklerin en çok tercih ettiği et türü olmuştur. Koyun ve kuzu etini, av hayvanları olan, at, tavşan ve geyik etleri izlemiştir. Ancak İslamiyet’in kabulü ile tek t… CONTINUE READING