• Economics
  • Published 2009

Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge

@inproceedings{Balsvik2009KunnskapsstatusFH,
  title={Kunnskapsstatus for hva {\o}konomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge},
  author={Ragnhild Balsvik and Sissel Jensen and Jarle M{\o}en and Julia Tropina},
  year={2009}
}